fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

ซุปเปอร์ชิป ภูเก็ต ​

ซุปเปอร์ชิป Warehouse อำเภอบางโจ จังหวัดภูเก็ต 

ขนาดอาคาร 2,500 ตารางเมตร 

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร