fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

ซุปเปอร์ชิป กระบี่

ซุปเปอร์ชิป Warehouse อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ขนาดอาคาร  2,400 ตารางเมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร