fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

MARKET PROJECT

ตลาดกาดศรีคำ

ตลาดกาดศรีคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดน่าน    

ขนาดอาคาร 660 ตารางเมตร สูง 6 เมตร 

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร