fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

MARKET PROJECT

มานะทรัพย์ทวี MARKET

ร้านค้าขายส่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะทรัพย์ทวี อำเภอหนองวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

อาคารขนาด 1,800 ตารางเมตร สูง 7 เมตร  

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบให้มีหลังคายื่นออกมาจากตัวอาคาร 10 เมตร   ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร