fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

OTHER PROJECT

เพชรอุดม Laboure Camp

Laboure Camp บ้านพักคนงาน

 ของบริษัท เพชรอุดม เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี   

ขนาดห้อง 3 X 3 เมตร  จำนวน 40 ห้อง  เป็นอาคาร 2 ชั้น