fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

OTHER PROJECT

โรงซ่อมรถบัส บ่อวิน

โรงซ่อมรถบัส ตำบลบ่อวิน  จังหวัดชลบุรี   

ขนาดอาคาร 1,000 ตารางเมตร 

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ  ผลิต  และติดตั้งโครงสร้างอาคาร