fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

ABOUT US

COMPANY PROFILE

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ลักษณะงานของบริษัท เป็นงาน ก่อสร้างอาคาร งานโยธา งานระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการให้บริการ ด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ ต่อมาในปี 2554 บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหา ด้านงานก่อสร้าง จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยน โครงสร้างงานให้เน้นหนัก และมุ่งความสำคัญไปทางด้านงานสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

จนกระทั่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทำการเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูปจากประเทศออสเตรเลีย และสินค้าอื่นอย่างเป็นทางการ ให้บริการรับสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป เช่น โรงงานสำเร็จรูป โกดังสำเร็จรูป เป็นต้น  โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพผลงาน รวมถึงการให้ การบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุด แก่ลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันบริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ จากกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศมากมาย

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร ทีมงานติตตั้ง รวมถึงการให้บริการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้าง ผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และการบริการที่ประทับใจ

Mission

ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานการผลิตจากโรงงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยคุณภาพงานและการบริการที่ประทับใจ

Vision

เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายอาคารโกดังและโรงงานเหล็กในรูปแบบสำเร็จรูปด้วยระบบน๊อคดาวน์