fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

GYM & STADIUM PROJECT

Basketball Project

สนามบาสโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป

Basketball Project จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาดอาคาร 350 ตารางเมตร   

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคาร