รับสร้างโกดังสำเร็จรูป

EASYBUILD ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสำหรับโกดังและคลังสินค้า

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป โดยผลิตภัณฑ์ EASYBUILD รับเหมาก่อสร้างโกดัง คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง ได้มาตราฐานตามหลักวิศวกรรม

รับสร้างโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD  รับเหมาก่อสร้างโกดังคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ด้วยโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูง ได้มาตราฐานตามหลักวิศวกรรม
โกดังสำเร็จรูปEASYBUILD สามารถก่อสร้างขนาดอาคารโกดังสำเร็จรูปตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ และออกแบบให้มีหน้ากว้างได้ถึง 100 เมตร  (CLEAR SPAN)  โดยที่ไม่มีเสากลางภายในอาคารได้ทำให้สะดวกต่อการจัดพื้นที่การใช้งานและรูปแบบอาคาร

อาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูปของ EASYBUILD สามารถรอรับการต่อเติมในส่วนของชั้นลอยหรือเพิ่มเติมเป็นชั้นสองของอาคารได้ตามความต้องการของลูกค้า ยังสามารถติดตั้ง Overhead Crane ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการรวมไปถึงการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในภายในโกดังก็สามารถติดตั้งได้ตามการใช้งานของลูกค้า

ข้อดีของอาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD

EASYBUILD มีจุดเด่นไม่เฉพาะเพียงรูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้เนื่องจากสามารถทำ ได้หลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมเพื่อให้มีความทนทานและความแข็งแรงข้อดีต่าง ๆ ของอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD มีรายละเอียดดังนี้

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD สามารถออกแบบงานโครงสร้างให้มีระยะหน้ากว้าง (Clear Span)ได้สูงสุดถึง 100 เมตร โดยไม่มีเสากั้นกลางอาคาร ระยะระหว่างเสาด้านข้างกว้างได้สูงสุดถึง 10 เมตร และ ความสูงของผนังตั้งแต่ 3 ถึง 30 เมตร

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบและสามารถเลือกออกแบบอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณ

  • อาคารโกดังเหล็กสำเร็จรูปสามารถรองรับการติดตั้งเครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) ได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

  • ทุกชิ้นส่วนของอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD ผ่านการออกแบบงานโครงสร้างโกดังเหล็กสำเร็จรูปตามหลักวิศวกรรมที่มีมาตรฐานงานก่อสร้าง

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD สามารถต่อเติมในส่วนของชั้นลอยหรือชั้นสองภายในอาคารได้ตามความต้องการของลูกค้า

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD รองรับการติดตั้งพัดลมระบายกาศหรืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานภายในตัวอาคาร

  • มีความแข็งแรงทนทานได้คุณภาพมาตรฐาน โดยสลักเกลียวจากอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD ถูกสร้างขึ้นจากเหล็กรับกำลังสูงจึงรับประกันได้ถึงความยึดแน่นของตัวอาคาร แม้ในสภาพแวดล้อม ที่มีความแปรปรวนสูง

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD ประกอบอาคารด้วยระบบ Knock Down ผลิตทุกชิ้นส่วนมาจากโรงงานไม่มีการตัดเชื่อมระหว่างการติดตั้งประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่าเดิม 50 %

  • อาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD มีการรับประกันในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่  รับประกันงานออกแบบโครงสร้าง 10 ปี  รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี  และรับประกันงานแผ่นผนังและหลังคา Metal Sheet มาตฐานจาก BlueScope Lysaght

ผลงานโปรเจคอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD

บริษัท ไอยราวาณิชย์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับประเทศมากมายด้วยบริการที่ประทับใจในการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบอาคารสำเร็จรูป ซึ่งตัวอย่างผลงานการก่อสร้างอาคารโกดังสำเร็จรูป EASYBUILD มีดังนี้

7 ขั้นตอนการให้บริการการก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป EASYBUILD

1. เตรียมที่ดินในการก่อสร้าง
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับลูกค้า)

2. ออกแบบแปลนอาคารในการก่อสร้าง (2D,3D)

3. ทำแบบเพื่อขอนุญาตก่อสร้างกับทางราชการ (ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ)

4. คำนวณราคามูลค่า
งานก่อสร้างอาคาร (BOQ)

5. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างกับ
หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่นั้น ๆ

6. ทำสัญญาก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างอาคาร(มูลค่างาน,งวดการชำระเงิน,ระยะเวลาก่อสร้าง,งานรับประกัน)

7. เริ่มการก่อสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูป