fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

Interlink Warehouse

Interlink Warehouse  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  

ขนาดอาคาร  3,250  ตารางเมตร   ความสูง 8 เมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน : อาคารแผ่น bluescope 0.35 TCT สีหลักอาคาร Asian White , flashing สี Nuvo blue

พื้นอาคารรับน้ำหนัก 2ตัน / ตารางเมตร  และระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ และพื้นถนนรอบอาคาร