fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

MARKET PROJECT

ตลาด และ ห้างค้าปลีก-ส่ง

อาคารร้านค้า ส สารพัช
S.K.B WHOLESALE
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดอาคาร 2,100 ตร.ม.
MARKET HOUSE
พระราม4 กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร 1,403 ตร.ม.
อาคารตลาดสำเร็จรูป
THUATHONG MARKET
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 อาคาร
อาคารตลาดสำเร็จรูป
มานะทรัพย์ทวี MARKET
อำเภอหนองวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อาคารขนาด 1,800 ตร.ม.
อาคารสำเร็จรูปประเภทอื่นๆ
Y.M.F STORE
จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 50 ตร.ม.