fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

MARKET PROJECT

ตลาด และ ห้างค้าปลีก-ส่ง

อาคารร้านค้า ส สารพัช
S.K.B WHOLESALE

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดอาคาร 2,100 ตร.ม.

MARKET HOUSE

พระราม4 กรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร 1,403 ตร.ม.

อาคารตลาดสำเร็จรูป
THUATHONG MARKET

อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 อาคาร

อาคารตลาดสำเร็จรูป
มานะทรัพย์ทวี MARKET

อำเภอหนองวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ อาคารขนาด 1,800 ตร.ม.

อาคารสำเร็จรูปประเภทอื่นๆ
Y.M.F STORE

จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 50 ตร.ม.