fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

OTHER PROJECT

PRIVATE RESIDENCE 8 UNIT

PRIVATE RESIDENCE 8 UNIT

อีกหนึ่งวัสดุที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาคือ บ้านโครงสร้างเหล็ก ยุคสมัยผ่านไปสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยก็เปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆ  โครงสร้างอาคารบ้านเรือนก็เช่นกันจากโครงสร้างไม้สู่โครงสร้างคอนกรีตจนมาถึงบ้าน โครงสร้างเหล็ก  EASYBUILD สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  เราไม่เพียงแต่สร้างโกดังหรือโรงงานแต่สามารถออกแบบและผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายอีกด้วย