FACTORY PROJECT

Prolog Titanium​ Factory

Prolog Titanium   Factory  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต  จังหวัดระยอง

ขนาดอาคาร  900  ตารางเมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน : งานออกแบบ  ผลิต และติดตั้ง   ขนาดอาคาร 900 ตารางเมตร  ความสูง 10 เมตร 

โครงสร้างอาคารออกแบบให้สามารถรองรับเครนขนาด 20 ตัน