fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

S.T.W Warehouse​

S.T.W  Warehouse  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี
ขนาดอาคาร  625 ตาราเมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน: ทำพื้นฐานราก รับน้ำหนักอาคาร 1 ตันและ 2 ตัน แบ่งตามสัดส่วนของอาคารที่ต้องการใช้งาน ,
Metal Sheet bluescope Colerbond ความหนา 0.50 TCT , ฉนวนกันความร้อน PE Double foil 5 mm.