fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

GYM & STADIUM PROJECT

โรงยิม สนามกีฬาในร่ม

อาคารโรงยิมและสนามกีฬาในร่ม
CHECKMALE HORSE CLUB

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขนาดอาคาร 1,500 ตร.ม.

อาคารโรงยิมและสนามกีฬาในร่ม
สวนน้ำไทย เชียงใหม่

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 อาคาร

สนามบาสโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป
Basketball Project

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ขนาดอาคาร 350 ตร.ม.