fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

Store Setup Warehouse

อาคารเก็บของ โครงการStore Setup ถนนกรุงเทพ – นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
ขนาดอาคาร  382 ตารางเมตร 


ขอบเขตการดำเนินงาน : อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างอาคาร