fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

Wanli Warehouse

โกดังสำเร็จรูปว่านลี่

Wanli Warehouse  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

ขนาดอาคาร 3,600 ตารางเมตร   ความสูง 12 เมตร

ขอบเขตการดำเนินงาน : ออกแบบ ผลิต และติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคาร