fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

โกดัง

โกดังสำเร็จรูปPrawaet
PRAWAET WAREHOUSE

จังหวัดสมุทรปราการ ขนาด 236 ตารางเมตร

โกดังสำเร็จรูปKTMหมิงหยวน
K.T.M. Warehouse หมิงหยวน

จังหวัดนครราชสีมา ขนาด 1,500 ตารางเมตร