fbpx

Call : 02-5513055-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

โกดัง

โกดังสำเร็จรูปWARITA PLANT
WARITA PLANT WAREHOUSE
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขนาดอาคาร 300 ตร.ม.
SPACE ONE WAREHOUSE
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดอาคาร 170 ตร.ม.
UBOL NAVAKIT WAREHOUSE
UBOL NAVAKIT WAREHOUSE
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดอาคาร 2,160 ตร.ม.
SRITRA WAREHOUSE​
ซอยรามอินทรา77 กรุงเทพมหานคร ขนาด 354 ตร.ม.
ศรีชลธร WAREHOUSE
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดอาคาร 450 ตร.ม.
โกดังสำเร็จรูปPrachin Buri
Prachin Buri WAREHOUSE
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ขนาดอาคาร 1,300 ตร.ม.
SEA & LAND WAREHOUSE
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ขนาดอาคาร 760 ตร.ม.
SIAM PROFRUITS WAREHOUSE
จังหวัดจันทบุรี ขนาดอาคาร 800 ตร.ม.