fbpx

Call : (+66) 02-041-7155-6

LOGIN

Talk Price

WAREHOUSE PROJECT

Warita Plant Warehouse

อาคารเก็บสินค้า Warita Plant อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  

 ขนาดอาคาร300 ตารางเมตร 

ขอบเขตการดำเนิน :  อาคารเหล็กสำเร็จรูปRanbuild  รูปแบบหลังคาแบบลาดเอียง Slope 7.5 องศา  รั้วเดิมสูง 3 เมตร  

แผ่นหลังคาและผนังเมทัลชีท Colorbond  , Color : Pors Grey   Sky Light , Color : Opal